Dịch vụ dành cho bạn

Consultant

Tư vấn lập kế hoạch marketing tổng thể từ chiến lược thị trường đến xây dựng thương hiệu và KPI giám sát hoạt động truyền thông hàng ngày

Coaching

Huấn luyện cho CEO và Manager marketing để thiết lập bộ phận marketing và lập kế hoạch, thực hiện, giám sát hoạt động một cách tự tin và chủ động

Mentoring

Định hướng marketing và đồng hành cùng doanh nghiệp siêu nhỏ. Xây dựng giá trị cốt lõi và tạo sự khác biệt. Xây dựng cơ chế và quy trình vận hành hoạt động marketing từ nền tảng cơ bản

Liên hệ với chúng tôi

Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những thách thức và tìm ra con đường riêng để bạn và doanh nghiệp của mình triển khai hoạt động marketing hiệu quả hơn.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội