Mục tiêu của marketing là làm giảm nỗ lực trong bán hàng

Từ những mảnh ghép, hoàn thiện nên bức tranh tổng thể

Cái gì có giá trị cái đó sẽ tồn tại và ngược lại. Doanh nghiệp đã tồn tại đều ẩn chứa trong mình những giá trị tốt đẹp. Sứ mệnh của Vĩnh Thái là làm cho giá trị của bạn được lên tiếng.

Từ những mảnh ghép đặc trưng của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện nên bức tranh tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sự khác biệt và phát triển bền vững.

Dịch vụ của chúng tôi

Consultant

Tư vấn lập kế hoạch marketing tổng thể từ chiến lược thị trường đến xây dựng thương hiệu và KPI giám sát hoạt động truyền thông hàng ngày

Coaching

Huấn luyện cho CEO và Manager marketing để thiết lập bộ phận marketing và lập kế hoạch, thực hiện, giám sát hoạt động một cách tự tin và chủ động

Mentoring

Định hướng marketing và đồng hành cùng doanh nghiệp siêu nhỏ. Xây dựng giá trị cốt lõi và tạo sự khác biệt. Xây dựng cơ chế và quy trình vận hành hoạt động marketing từ nền tảng cơ bản

Bạn đang có dự định cho dự án của mình? Hãy gọi cho chúng tôi:

Bạn đang có dự định cho dự án của mình?

Hãy gọi cho chúng tôi:

Khoá học marketing

Khoá học Overall Marketing Power

Khoá học Overall Marketing Power

Khoá học Overall Marketing Power

Khoá học đào tạo tư duy gốc rễ và kiến thức chuyên môn bài bản của marketing, thứ sẽ giúp bạn tự tin và làm chủ việc lập kế hoạch marketing chiến lược và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu mong muốn.

Đào tạo In-House (HONDA VIET NAM)

Đào tạo In-House (HONDA VIET NAM)

Đào tạo In-House (HONDA VIET NAM)

Xuất phát từ mục tiêu của đào tạo và lấy nhân sự được đào tạo là gốc. Xây dựng nội dung chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp. Phá bỏ những niềm tin có giới hạn và xây dựng lại tư duy một cách hệ thống, bài bản.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Thay đổi tư duy của bạn về marketing

Tư duy đúng, phương pháp chuẩn là nền tảng để bạn và doanh nghiệp có thể tự tin làm chủ hoạt động định hướng marketing chiến lược và thiết lập hoạt động marketing hàng ngày một cách hiệu quả.

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội