Luôn hướng về phía trước

Nhiệm vụ của chúng tôi là đồng hành cùng bạn và doanh nghiệp để ngày càng tạo ra những thương hiệu Việt Nam lớn mạnh

Nhìn nhận

Việt Nam ta có rất nhiều đặc sản, nông sản và ngành nghề thủ công tinh xảo. Tại sao chưa có thương hiệu nào lớn mạnh và lâu đời để giới thiệu ra quốc tế cũng như tạo ra thật nhiều giá trị thực cho người Việt?

Mong muốn

Chúng tôi giúp doanh nghiệp hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu. Tạo ra sự khác biệt, nâng cao năng lực canh tranh để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Về chúng tôi

Triết lý

Thứ gì có giá trị cái đó sẽ tồn tại và ngược lại, doanh nghiệp đã tồn tại thì đều hàm chứa những giá trị tốt đẹp.

Sứ mệnh

Vĩnh Thái làm cho giá trị của bạn được lên tiếng. Chúng tôi giúp cho doanh nghiệp đánh thức giá trị tiềm năng, nâng cao giá trị cốt lõi và đưa nó đến với khách hàng của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Sống biết ơn để hạnh phúc.

Học tập suốt đời để có trí tuệ.

Tự nhận trách nhiệm trong mọi sự việc liên quan.

Đội ngũ Vĩnh Thái

Founder của Vĩnh Thái

Trần Mạnh Hùng

Tôi tìm kiếm cái đẹp ẩn sâu bên trong và giúp cho doanh nghiệp đánh thức giá trị tiềm năng, nâng cao giá trị cốt lõi từ đó đưa giá trị đến với khách hàng của doanh nghiệp.

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội