khoá học marketing tổng thể

khoá học marketing tổng thể

khoá học marketing tổng thể

khoá học marketing tổng thể

Hiểu gốc rễ làm bài bản

Đúng nghĩa Marketing

Hiểu gốc rễ làm bài bản

Đúng nghĩa Marketing

Hiểu gốc rễ làm bài bản

Đúng nghĩa Marketing

Hiểu gốc rễ làm bài bản

Đúng nghĩa Marketing

Tặng kèm 1 buổi tư vấn 1-1 cùng HLV Trần Mạnh Hùng

Tặng kèm 1 buổi tư vấn 1-1 cùng HLV Trần Mạnh Hùng

Tặng kèm 1 buổi tư vấn 1-1 cùng HLV Trần Mạnh Hùng

Tặng kèm 1 buổi tư vấn 1-1 cùng HLV Trần Mạnh Hùng

Vấn đề cần giải pháp

Vấn đề cần giải pháp

Vấn đề cần giải pháp

Chi phí quảng cáo ngày càng tăng cao

Chi phí quảng cáo ngày càng tăng cao

Chi phí quảng cáo ngày càng tăng cao

Google ads từng bán hàng rất tốt, Facebook ads từng ra đơn rất rẻ nhưng giờ này mọi thứ đã thay đổi. Lỗi không phải tại các nền tảng đó, do bạn đang làm marketing không đúng cách.

Google ads từng bán hàng rất tốt, Facebook ads từng ra đơn rất rẻ nhưng giờ này mọi thứ đã thay đổi. Lỗi không phải tại các nền tảng đó, do bạn đang làm marketing không đúng cách.

Google ads từng bán hàng rất tốt, Facebook ads từng ra đơn rất rẻ nhưng giờ này mọi thứ đã thay đổi. Lỗi không phải tại các nền tảng đó, do bạn đang làm marketing không đúng cách.

Doanh thu phụ thuộc vào quảng cáo

Doanh thu phụ thuộc vào quảng cáo

Doanh thu phụ thuộc vào quảng cáo

Phần nhiều doanh nghiệp vẫn nghĩ marketing là quảng cáo. Vì thế hoạt động marketing chỉ luẩn quẩn xung quanh chạy ads. Gốc rễ của marketing là tạo ra sự khác biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu và sản phẩm.

Phần nhiều doanh nghiệp vẫn nghĩ marketing là quảng cáo. Vì thế hoạt động marketing chỉ luẩn quẩn xung quanh chạy ads. Gốc rễ của marketing là tạo ra sự khác biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu và sản phẩm.

Phần nhiều doanh nghiệp vẫn nghĩ marketing là quảng cáo. Vì thế hoạt động marketing chỉ luẩn quẩn xung quanh chạy ads. Gốc rễ của marketing là tạo ra sự khác biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu và sản phẩm.

Khó có thể làm marketing bải bản

Khó có thể làm marketing bải bản

Khó có thể làm marketing bải bản

Lập chiến lược và lên kế hoạch marketing một cách chuyên nghiệp! Là khẩu hiệu mà quản lý nào cũng hô hào. Nhưng làm như thế nào? Và bắt đầu từ đâu thì không ai hướng dẫn bạn. Không định hướng, không bản đồ, không có tiêu chí cũng chẳng có ai đồng hành.

Lập chiến lược và lên kế hoạch marketing một cách chuyên nghiệp! Là khẩu hiệu mà quản lý nào cũng hô hào. Nhưng làm như thế nào? Và bắt đầu từ đâu thì không ai hướng dẫn bạn. Không định hướng, không bản đồ, không có tiêu chí cũng chẳng có ai đồng hành.

Lập chiến lược và lên kế hoạch marketing một cách chuyên nghiệp! Là khẩu hiệu mà quản lý nào cũng hô hào. Nhưng làm như thế nào? Và bắt đầu từ đâu thì không ai hướng dẫn bạn. Không định hướng, không bản đồ, không có tiêu chí cũng chẳng có ai đồng hành.

Lợi ích khoá học

Lợi ích khoá học

Lợi ích khoá học

Nắm vững nguyên lý gốc

Nắm vững nguyên lý gốc

Nắm vững nguyên lý gốc

Hiểu sâu sắc bản chất của marketing và cách làm đúng nhằm tạo ra thay đổi tích cực trong kinh doanh và nâng cao chuyên môn.

Hiểu sâu sắc bản chất của marketing và cách làm đúng nhằm tạo ra thay đổi tích cực trong kinh doanh và nâng cao chuyên môn.

Hiểu sâu sắc bản chất của marketing và cách làm đúng nhằm tạo ra thay đổi tích cực trong kinh doanh và nâng cao chuyên môn.

Phương pháp marketing tổng thể

Phương pháp marketing tổng thể

Phương pháp marketing tổng thể

Xây dựng chiến lược STP, tạo sự khác biệt và chiến lược marketing-mix nâng cao khả năng cạnh tranh vượt trội.

Xây dựng chiến lược STP, tạo sự khác biệt và chiến lược marketing-mix nâng cao khả năng cạnh tranh vượt trội.

Xây dựng chiến lược STP, tạo sự khác biệt và chiến lược marketing-mix nâng cao khả năng cạnh tranh vượt trội.

Lập kế hoạch theo từng bước

Lập kế hoạch theo từng bước

Lập kế hoạch theo từng bước

Được hướng dẫn từng bước cụ thể lập kế hoạch marketing tổng thể tới chi tiết từng hành động thực thi một cách chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn từng bước cụ thể lập kế hoạch marketing tổng thể tới chi tiết từng hành động thực thi một cách chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn từng bước cụ thể lập kế hoạch marketing tổng thể tới chi tiết từng hành động thực thi một cách chuyên nghiệp.

Lộ trình 10 buổi học

Lộ trình 10 buổi học

Lộ trình 10 buổi học

Khoá học Overall Marketing Power được xây dựng dựa trên phương pháp “Thị Phạm” – phân tích quy trình, cách thức làm Marketing từ những tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Học viên sẽ trực tiếp thực hành và lên chiến lược cho chính doanh nghiệp của mình trong khoá học.

Khoá học Overall Marketing Power được xây dựng dựa trên phương pháp “Thị Phạm” – phân tích quy trình, cách thức làm Marketing từ những tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Học viên sẽ trực tiếp thực hành và lên chiến lược cho chính doanh nghiệp của mình trong khoá học.

Buổi 1 - 5

Buổi 6 - 10

Buổi 01: Phương pháp Marketing hiện đại

Tiếp cận tư duy Marketing hiện đại để doanh nghiệp phát triển bền vững

Từng bước xây dựng chiến lược Marketing

Mô hình Marketing tổng thể

Tư duy marketing hiện đại

Buổi 02: Nghiên cứu Marketing

Hiểu được mong muốn của khách hàng và nắm rõ đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu khách hàng mục tiêu

Những yếu tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng

Buổi 03: Phân đoạn thị trường

Tìm ra đại dương xanh cho doanh nghiệp của bạn

Phân đoạn thị trường

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tìm kiếm Đại Dương Xanh

Buổi 04: Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu rõ nét tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu rõ nét

Xây dựng cấu trúc thương hiệu

Lựa chọn tính cách thương hiệu

Buổi 05: Marketing Mix (4Ps-7Ps)

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Marketing – Mix (4Ps)

Marketing – Mix (7Ps)

Mô hình 4Ps – 4Cs

Buổi 1 - 5

Buổi 6 - 10

Buổi 01: Phương pháp Marketing hiện đại

Tiếp cận tư duy Marketing hiện đại để doanh nghiệp phát triển bền vững

Từng bước xây dựng chiến lược Marketing

Mô hình Marketing tổng thể

Tư duy marketing hiện đại

Buổi 02: Nghiên cứu Marketing

Hiểu được mong muốn của khách hàng và nắm rõ đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu khách hàng mục tiêu

Những yếu tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng

Buổi 03: Phân đoạn thị trường

Tìm ra đại dương xanh cho doanh nghiệp của bạn

Phân đoạn thị trường

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tìm kiếm Đại Dương Xanh

Buổi 04: Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu rõ nét tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu rõ nét

Xây dựng cấu trúc thương hiệu

Lựa chọn tính cách thương hiệu

Buổi 05: Marketing Mix (4Ps-7Ps)

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Marketing – Mix (4Ps)

Marketing – Mix (7Ps)

Mô hình 4Ps – 4Cs

Buổi 1 - 5

Buổi 6 - 10

Buổi 01: Phương pháp Marketing hiện đại

Tiếp cận tư duy Marketing hiện đại để doanh nghiệp phát triển bền vững

Từng bước xây dựng chiến lược Marketing

Mô hình Marketing tổng thể

Tư duy marketing hiện đại

Buổi 02: Nghiên cứu Marketing

Hiểu được mong muốn của khách hàng và nắm rõ đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu khách hàng mục tiêu

Những yếu tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng

Buổi 03: Phân đoạn thị trường

Tìm ra đại dương xanh cho doanh nghiệp của bạn

Phân đoạn thị trường

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tìm kiếm Đại Dương Xanh

Buổi 04: Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu rõ nét tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu rõ nét

Xây dựng cấu trúc thương hiệu

Lựa chọn tính cách thương hiệu

Buổi 05: Marketing Mix (4Ps-7Ps)

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Marketing – Mix (4Ps)

Marketing – Mix (7Ps)

Mô hình 4Ps – 4Cs

Buổi 1 - 5

Buổi 6 - 10

Buổi 01: Phương pháp Marketing hiện đại

Tiếp cận tư duy Marketing hiện đại để doanh nghiệp phát triển bền vững

Từng bước xây dựng chiến lược Marketing

Mô hình Marketing tổng thể

Tư duy marketing hiện đại

Buổi 02: Nghiên cứu Marketing

Hiểu được mong muốn của khách hàng và nắm rõ đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu Marketing

Nghiên cứu khách hàng mục tiêu

Những yếu tố ảnh hưởng hành vi người tiêu dùng

Buổi 03: Phân đoạn thị trường

Tìm ra đại dương xanh cho doanh nghiệp của bạn

Phân đoạn thị trường

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tìm kiếm Đại Dương Xanh

Buổi 04: Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu rõ nét tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu rõ nét

Xây dựng cấu trúc thương hiệu

Lựa chọn tính cách thương hiệu

Buổi 05: Marketing Mix (4Ps-7Ps)

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Marketing – Mix (4Ps)

Marketing – Mix (7Ps)

Mô hình 4Ps – 4Cs

Huấn luyện viên

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

  • HLV Trần Mạnh Hùng có kinh nghiệm 18 năm Đào tạo, Tư vấn marketing cho nhiều doanh nghiệp như Honda VN, Hyundai Thành Công, Đại lý Ford Hà Thành, Chevrolet Giải Phóng, Thaco Đông Bắc Bộ, Tân Thời Đại (đại lý BĐS Vin), Southern Homes (đại lý BĐS Vin).

  • Founder & CEO của Vĩnh Thái Marketing - Đơn vị cung cấp các khoá học Marketing và tư vấn chiến lược Marketing tổng thể, Founder Winmap - Giải pháp phát triển kênh phân phối thần tốc, CEO SEONGON 2012-2016. Là đối tác cao cấp của Google tại VN

Huấn luyện viên

Trần Mạnh Hùng

  • HLV Trần Mạnh Hùng có kinh nghiệm 18 năm Đào tạo, Tư vấn marketing cho nhiều doanh nghiệp như Honda VN, Hyundai Thành Công, Đại lý Ford Hà Thành, Chevrolet Giải Phóng, Thaco Đông Bắc Bộ, Tân Thời Đại (đại lý BĐS Vin), Southern Homes (đại lý BĐS Vin).

  • Founder & CEO của Vĩnh Thái Marketing - Đơn vị cung cấp các khoá học Marketing và tư vấn chiến lược Marketing tổng thể, Founder Winmap - Giải pháp phát triển kênh phân phối thần tốc, CEO SEONGON 2012-2016. Là đối tác cao cấp của Google tại VN

Feedback học viên

Feedback học viên

Feedback học viên

Trượt để xem thêm

Trượt để xem thêm

Trượt để xem thêm

Phạm Sơn Lâm

Phạm Sơn Lâm

CEO C.Ty TNHH thể thao APAVI

Sau 10 buổi học của khoá OMP, tôi cảm thấy khoá học này rất bổ ích. Thầy Hùng chia sẻ kiến thức dễ hiểu và rất thực tiễn. Tôi học xong có cái nhìn tổng quan về marketing hỗ trợ doanh nghiệp tôi trên con đường phát triển doanh nghiệp sau này.

Sau 10 buổi học của khoá OMP, tôi cảm thấy khoá học này rất bổ ích. Thầy Hùng chia sẻ kiến thức dễ hiểu và rất thực tiễn. Tôi học xong có cái nhìn tổng quan về marketing hỗ trợ doanh nghiệp tôi trên con đường phát triển doanh nghiệp sau này.

Nguyễn Công Đắc

Nguyễn Công Đắc

Kinh doanh tự do

Mình cảm thấy lớp học rất nhiều kiến thức bổ ích, không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kiến thức về lĩnh vực khác. Không khí lớp học rất tuyệt vời, cảm ơn anh Hùng và mọi người.

Mình cảm thấy lớp học rất nhiều kiến thức bổ ích, không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kiến thức về lĩnh vực khác. Không khí lớp học rất tuyệt vời, cảm ơn anh Hùng và mọi người.

Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng

Kinh doanh tự do

Nhờ cách giảng dạy thực tế của thầy Hùng mà em/ mình đã bổ sung thêm tính sáng tạo dựa vào những giá trị thực tế từ bài giảng vào cách làm truyền thông cho công ty.

Trân quý câu nói của thầy Hùng: "Marketing là cuộc chiến tranh giành cảm xúc của khách hàng trên mọi mặt trận". Thực sự câu nói này thay đổi toàn bộ tư duy của em/mình về cách làm truyền thông. Giúp mình nhìn lại được những sai lầm trong suốt quá trình làm việc.

Khoá học quá xứng đáng với thời gian và công sức bỏ ra.

Nhờ cách giảng dạy thực tế của thầy Hùng mà em/ mình đã bổ sung thêm tính sáng tạo dựa vào những giá trị thực tế từ bài giảng vào cách làm truyền thông cho công ty.

Trân quý câu nói của thầy Hùng: "Marketing là cuộc chiến tranh giành cảm xúc của khách hàng trên mọi mặt trận". Thực sự câu nói này thay đổi toàn bộ tư duy của em/mình về cách làm truyền thông. Giúp mình nhìn lại được những sai lầm trong suốt quá trình làm việc.

Khoá học quá xứng đáng với thời gian và công sức bỏ ra.

Lê Thị Hồng

Lê Thị Hồng

Leader marketing - Bistech VN

Biết đến Overall Marketing Power thực sự là một may mắn đối với mình. Ở đây, mình được hệ thống kiến thức một cách bài bản và rõ ràng, được hiểu sâu sắc và tận gốc rễ của những vấn đề mà trước nay mình chưa tìm ra lời giải.

Với mình, tuy chỉ học vỏn vẹn 10 buổi, nhưng mình lại có cảm giác như đã cô đọng được toàn bộ những thử quan trọng nhất, cơ bản nhất của Marketing.

Biết đến Overall Marketing Power thực sự là một may mắn đối với mình. Ở đây, mình được hệ thống kiến thức một cách bài bản và rõ ràng, được hiểu sâu sắc và tận gốc rễ của những vấn đề mà trước nay mình chưa tìm ra lời giải.

Với mình, tuy chỉ học vỏn vẹn 10 buổi, nhưng mình lại có cảm giác như đã cô đọng được toàn bộ những thử quan trọng nhất, cơ bản nhất của Marketing.

Trần Văn Bảo

Trần Văn Bảo

CEO - Ghế massage Funiko

Ngoài giá trị từ kiến thức marketing tổng thể. Tôi cảm nhận được sự tử tế và đồng điệu về triết lý kinh doanh từ anh "Đặt khách hàng trong mọi suy nghĩ và hành động" là điều mà tôi luôn muốn theo đuổi trong việc kinh doanh.

Tôi luôn tin rằng SỰ TỬ TẾ và CHÂN THÀNH trong kinh doanh và marketing là đỉnh cao sẽ chiến thắng mọi kỹ thuật khác dù thị trường có thay đổi trend này trend kia.

Để khách hàng cảm nhận được điều đó và sẵn sàng chia sẻ cho bạn. Có thể mọi người nghĩ như vậy sẽ chậm.

Nhưng đó là con người tôi và tôi sẽ theo đuổi.

Ngoài giá trị từ kiến thức marketing tổng thể. Tôi cảm nhận được sự tử tế và đồng điệu về triết lý kinh doanh từ anh "Đặt khách hàng trong mọi suy nghĩ và hành động" là điều mà tôi luôn muốn theo đuổi trong việc kinh doanh.

Tôi luôn tin rằng SỰ TỬ TẾ và CHÂN THÀNH trong kinh doanh và marketing là đỉnh cao sẽ chiến thắng mọi kỹ thuật khác dù thị trường có thay đổi trend này trend kia.

Để khách hàng cảm nhận được điều đó và sẵn sàng chia sẻ cho bạn. Có thể mọi người nghĩ như vậy sẽ chậm.

Nhưng đó là con người tôi và tôi sẽ theo đuổi.

Trần Tiến Hải

Trần Tiến Hải

Leader marketing - Nha khoa Lạc Việt

Với tinh thần "Mưa dầm thấm lâu" nên dù đi học lần 2 nhưng tôi quyết tâm giữ vững phong độ của người mới nhập học.

Cảm ơn thầy Trần Mạnh Hùng đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và thực tế về marketing. Giúp em học được rất nhiều về cách phân tích thị trường, tìm hiểu khách hàng và xây dựng chiến lược để biến những traffic "Vô danh" thành doanh thu. Đúng như mục đích ban đầu em đến với khóá học

Với tinh thần "Mưa dầm thấm lâu" nên dù đi học lần 2 nhưng tôi quyết tâm giữ vững phong độ của người mới nhập học.

Cảm ơn thầy Trần Mạnh Hùng đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và thực tế về marketing. Giúp em học được rất nhiều về cách phân tích thị trường, tìm hiểu khách hàng và xây dựng chiến lược để biến những traffic "Vô danh" thành doanh thu. Đúng như mục đích ban đầu em đến với khóá học

Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Ngọc Hùng

Kinh doanh tự do

Khoá học này giúp mình có góc nhìn tổng thể về marketing cũng như tìm hiểu về insight khách hàng. Biết cách điều hành doanh nghiệp, biết cách xây dựng và định vị thương hiệu.

Khoá học này giúp mình có góc nhìn tổng thể về marketing cũng như tìm hiểu về insight khách hàng. Biết cách điều hành doanh nghiệp, biết cách xây dựng và định vị thương hiệu.

Thanh Tùng

Thanh Tùng

Giảng viên design - IT Plus Academi

Kiến thức hữu ích, thiết thực. Giảng viên thân thiện nhiệt tình, lớp học sạch sẽ, rộng rãi. Các bạn hỗ trợ nhiệt tình chu đáo.

Kiến thức hữu ích, thiết thực. Giảng viên thân thiện nhiệt tình, lớp học sạch sẽ, rộng rãi. Các bạn hỗ trợ nhiệt tình chu đáo.

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh

Kinh doanh tự do

Khoá học không phù hợp với học phí, thực tế khoá học giá trị hơn thế rất nhiều. Những kiến thức, thông tin, phương pháp nhận được từ khoá học giúp tôi thay đổi phương pháp tiếp cận cách làm marketing, giúp tôi bài bản hơn, tư duy hệ thống và logic hơn.

Khoá học không phù hợp với học phí, thực tế khoá học giá trị hơn thế rất nhiều. Những kiến thức, thông tin, phương pháp nhận được từ khoá học giúp tôi thay đổi phương pháp tiếp cận cách làm marketing, giúp tôi bài bản hơn, tư duy hệ thống và logic hơn.

Huyền Trang

Huyền Trang

Leader marketing - LAN IT

Em cảm ơn thầy đã nhiệt tình cùng cấp cho lớp rất nhiều những kiến thức bổ ích và giá trị giúp em có một nền tảng vững chắc về ngành để em có thể áp dụng thực hiện tốt hơn cho doanh nghiệp của mình - Đó thực sự là một điều rất may mắn khi em tham gia vào khoa học này ạ.

Cảm ơn đội ngũ hỗ trợ luôn chu đáo, hỗ trợ tân tâm!Chúc các thầy luôn có thật nhiều sức khoẻ.

Em cảm ơn thầy đã nhiệt tình cùng cấp cho lớp rất nhiều những kiến thức bổ ích và giá trị giúp em có một nền tảng vững chắc về ngành để em có thể áp dụng thực hiện tốt hơn cho doanh nghiệp của mình - Đó thực sự là một điều rất may mắn khi em tham gia vào khoa học này ạ.

Cảm ơn đội ngũ hỗ trợ luôn chu đáo, hỗ trợ tân tâm!Chúc các thầy luôn có thật nhiều sức khoẻ.

Chương trình ưu đãi

Chương trình ưu đãi

Chương trình ưu đãi

Chương trình ưu đãi

Học phí và lịch khai giảng

Học phí và lịch khai giảng

Học phí và lịch khai giảng

Rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã chọn Overall Marketing Power để bắt đầu hành trình Marketing của họ. Bạn đã sẵn sàng trở thành người tiếp theo?

Rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã chọn Overall Marketing Power để bắt đầu hành trình Marketing của họ. Bạn đã sẵn sàng trở thành người tiếp theo?

Rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã chọn Overall Marketing Power để bắt đầu hành trình Marketing của họ. Bạn đã sẵn sàng trở thành người tiếp theo?

Học phí:

10.000.000đ/học viên

Học phí gốc không áp dụng ưu đãi:

10.000.000đ/học viên

Học phí

10.000.000đ/học viên

Ưu đãi tham gia sớm

Ưu đãi tham gia sớm

Dành cho học viên đăng ký tham gia khóa học trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Dành cho học viên đăng ký tham gia khóa học trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Dành cho học viên đăng ký tham gia khóa học trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Dành cho học viên đăng ký tham gia khóa học trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Đăng ký 1 người trước ngày 01/06/2024

Đăng ký 1 người trước ngày 01/06/2024

9.000.000đ / học viên

9.000.000đ / học viên

(Tiết kiệm 1.000.000đ)

(Tiết kiệm 1.000.000đ)

Học viên đăng ký trước ngày 15/06/2024

Học viên đăng ký trước ngày 15/06/2024

9.500.000đ / học viên

9.500.000đ / học viên

(Tiết kiệm 500.000đ)

(Tiết kiệm 500.000đ)

Tham gia theo nhóm

Tham gia theo nhóm

Cùng bạn bè tối ưu chi phí khi đăng ký tham gia trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Cùng bạn bè tối ưu chi phí khi đăng ký tham gia trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Cùng bạn bè tối ưu chi phí khi đăng ký tham gia trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Cùng bạn bè tối ưu chi phí khi đăng ký tham gia trước 23h59 ngày 30/04 và trước khi lớp nhận đủ số lượng học viên.

Đăng ký nhóm 2 người

Đăng ký nhóm 2 người

8.000.000đ / học viên

8.000.000đ / học viên

(Tiết kiệm 2.000.000đ)

(Tiết kiệm 2.000.000đ)

Đăng ký nhóm 3 người

Đăng ký nhóm 3 người

7.500.000đ / học viên

7.500.000đ / học viên

(Tiết kiệm 2.500.000đ)

(Tiết kiệm 2.500.000đ)

Khai giảng

Khai giảng

01/07/2024

01/07/2024

01/07/2024

Lịch học

Lịch học

Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần

Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần

Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần

Thời lượng

Thời lượng

10 buổi (18h30-21h30)

10 buổi (18h30-21h30)

10 buổi (18h30-21h30)

Học tại trung tâm

Học tại trung tâm

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký ngay

Đăng ký ngay

Đi học có quà

Đi học có quà

Đi học có quà

Đi học có quà

Tặng ngay 1 buổi tư vấn chiến lược Marketing

Tặng ngay 1 buổi tư vấn chiến lược Marketing

Tặng ngay 1 buổi tư vấn chiến lược Marketing

Trao đổi 1-1 với Huấn luyện viên trong 2 giờ

(trị giá 5.000.000đ)

Trao đổi 1-1 với Huấn luyện viên trong 2 giờ

(trị giá 5.000.000đ)

Trò chuyện, tìm hiểu về mong muốn và điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân

Trò chuyện, tìm hiểu về mong muốn và điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân

Định hướng, vẽ lộ trình công việc dành riêng cho bạn trong ngành Marketing

Định hướng, vẽ lộ trình công việc dành riêng cho bạn trong ngành Marketing

Tư vấn những hành trang cần thiết trong từng giai đoạn của sự nghiệp

Tư vấn những hành trang cần thiết trong từng giai đoạn của sự nghiệp

Q&A giải đáp đầy đủ thắc mắc của từng học viên và đưa ra lời khuyên bổ ích

Q&A giải đáp đầy đủ thắc mắc của từng học viên và đưa ra lời khuyên bổ ích

Trò chuyện, tìm hiểu về mong muốn và điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân

Định hướng, vẽ lộ trình công việc dành riêng cho bạn trong ngành Marketing

Tư vấn những hành trang cần thiết trong từng giai đoạn của sự nghiệp

Q&A giải đáp đầy đủ thắc mắc của từng học viên và đưa ra lời khuyên bổ ích

Đăng ký tham gia

khoá học

Đăng ký tham gia

khoá học

Đăng ký tham gia

khoá học

Đăng ký tham gia

khoá học

Overall Marketing Power

Sức mạnh Marketing tổng thể

Overall Marketing Power

Sức mạnh Marketing tổng thể

Đăng ký trước ngày 20/04/2024 được giảm ngay 1.500.000đ

Đăng ký trước ngày 20/04/2024 được giảm ngay 1.500.000đ

Dành tặng mỗi học viên 1 buổi Tư vấn chiến lược Marketing cùng HLV (hoàn toàn miễn phí)

Dành tặng mỗi học viên 1 buổi Tư vấn chiến lược Marketing cùng HLV (hoàn toàn miễn phí)

Sở hữu trọn bộ tài liệu "Hệ thống kiến thức Marketing tổng quát - Từ ZERO To HERO

Sở hữu trọn bộ tài liệu "Hệ thống kiến thức Marketing tổng quát - Từ ZERO To HERO

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ

88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội